انواع نخ


تاریخ ثبت: 1396/05/24 17:38 | بازديد: 2596


نخ به رشته‌های باریک و بلندی گفته می‌شود که با روش‌های ریسندگی و از در کنار هم قرار گرفتن الیاف به وجود می‌آید و کاربردهای مختلف در صنایع نساجی دارد.‌

 

کاربردهای نخ در صنایع نساجی

دوخت: نخ جهت اتصال دو تکه پارچه بکار می‌رود.

تولید پارچه: نخ جزو اصلی و عموماً تنها جز تشکیل دهنده پارچه است.

 

تقسیم بندی نخ از نظر جنس آن

نخ طبیعی (که از الیاف طبیعی گرفته می‌شود.)
نخ مصنوعی (از الیاف مصنوعی تولید می‌شود مانند پلی استر و...)
نخ مخلوط (از ترکیب کردن الیاف طبیعی و مصنوعی تولید می‌شوند)


ابتدا با استفاده ازالیاف طبیعی یا مصنوعی نخ مورد نظر را ساخته و سپس از نخ بدست آمده برای بافت پارچه استفاده میشود؛ سپس به دوخت لباس از پارچه ی بدست آمده اقدام میشود.

 

نخ کوک : بیشتر از ایاف پنبه ای ساخته شده و برای دوخت های ساده و اولیه که با دست انجام می شود، مناسب است زیرا زود کنده شده و به پارچه آسیب نمی رساند.

نخ پلياستر: ترکیبی از الیاف مصنوعی است. برای دوخت پارچه های معمولی مورد استفاده قرار می گیرد. این نخ ها کمی حالت کششی داشته برای پارچه هایی که حالت ارتجاعی دارند مناسب تر است.

نخ پنبه ای : مرغوب ترین ومناسب ترین نخ در خیاطی است نرم محکم ضخیم تراز نخ های پلي استری است ومناسب برای دوخت های ماشینی است.

نخ های ابریشمی : برای دوخت پارچهای ابریشمی و پشمی مناسب است وبه راحتی روی پارچه مستقر می شود برای دوخت های دستی مناسب است.

نخ های فانتزی مانند نخ های طلایی ونقره ای رنگ که به آنها نخ های گلبتون ونقده می گویند.از این نخ ها برای تزئین لباس استفاده می شود.