خدمات

مجموعه  رنگرزی و تکمیل ایران ناز ارائه دهنده خدمات به شرح زير است:

  1. رنگرزی ري اکتیو: شامل  پارچه های پنبه ، پنبه _لاکرا ، ویسکوز ، ویسکوز _لاکرا
  2. رنگرزی دیسپرس: شامل پارچه  های پلی استر
  3. رنگرزی 2 حمامه: شامل پارچه های ترکیبی الیاف طبیعی ،مصنوعی (پلی استر  پنبه و  پلی استر ویسکوز)
  4. تکمیل: شامل دستگاهای کالندر ، سوپر فینیش و استنتر